• Hlavný vstup
  • Kancelárske priestory
  • Kancelárske priestory
  • Predný pohľad
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 1
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 2
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 3
  • Zadný pohľad
  • Vnútorný dvor

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ firma GALLA centrum s.r.o. spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:

1. Záznamy o spracovateľských činnostiach: detailné informácie

2. Uchádzači o zamestnanie: detailné informácie

3. Uplatňovanie práv dotknutých osôb: detailné informácie

4. Kamerový systém: detailné informácie